About

ประกาศ : (Link Error ตรงเว็บ Adf.ly ให้รีหน้าเว็บนั้น) เกมไหนโหลดไม่ได้ Link ตาย หรือ ขอเกม ... แจ้งกันได้ทาง Chat ขวามือ ผมยินดีแก้ลิงค์ให้ครับ...

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Avadon: The Black Fortress v1.0.12 For Android

Avadon: The Black Fortress v1.0.12 For Android

ไฟล์เกม   ลงใน  sdcard/Android/Obb  ถ้าไม่ได้ให้ลบอันเก่าออกแล้วสร้างตามชื่อที่ระบุ