About

ประกาศ : (Link Error ตรงเว็บ Adf.ly ให้รีหน้าเว็บนั้น) เกมไหนโหลดไม่ได้ Link ตาย หรือ ขอเกม ... แจ้งกันได้ทาง Chat ขวามือ ผมยินดีแก้ลิงค์ให้ครับ...

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

The Dark Knight Rises v1.0.6 (WVGA,HVGA) Armv7

The Dark Knight Rises v1.0.6 (WVGA,HVGA)  Armv7

ตัวเกม  + ไฟล์เกม  แบบ Torrent  The Dark Knight Rises v1.0.6 (WVGA,HVGA)  Armv7 

ไฟล์เกม  ลงใน  sdcard/Android /obb

DATA  กด Free Download > Download file > Start Download

อาจต้องใช้เน็ตในการเข้าครั้งแรก


เผื่อต้องใช้ ถ้าเข้าไม่ได้

ไฟล์ Back up