About

ประกาศ : (Link Error ตรงเว็บ Adf.ly ให้รีหน้าเว็บนั้น) เกมไหนโหลดไม่ได้ Link ตาย หรือ ขอเกม ... แจ้งกันได้ทาง Chat ขวามือ ผมยินดีแก้ลิงค์ให้ครับ...

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธี Root Galaxy Y รุ่น GT-S5360 100% (ทดลองแล้ว)

วิธี Root Galaxy Y รุ่น  GT-S5360 100% (ทดลองแล้ว)


1.โหลด update.zip ที่แก้ไขแล้ว Test แล้วสามารถใช้งานได้

GT-5360
หรือ
GT-5360B

2.เอา update.zip ไปวางที่ด้านนอกสุดของ sdcard
3.เข้า recovery mode โดยการกด ปิดเครื่องก่อน แล้วกดVolume UP + Home Button + Power Button เพื่อเข้าrecovery mode
4.เมื่อเข้าโหมด recovery mode ให้เลือก apply update from sdcard โดยการกดปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
5.เลือก update.zip และ click “yes” โดยกดปุ่มเมนูตรงกลาง (ถ้าใช้ไม่ได้จะขึ้น Error ถ้าได้จะขึ้น complete ครับ )
6.พอเสร็จเลือก reboot system now
7.พอรีเครื่องมาแปลว่าเสร็จ จะขึ้น Superuser ดังรูป